VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd. Zpracujeme daňové přiznání. Umíme Vám poradit v oblasti controllingu Vaší společnosti. více >>

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete úvěr na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti? Společně vyřešíme vhodnou hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. více >>

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Zajišťujeme ekonomickou a technickou správu pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo i pro soukromé vlastníky. více >>

Nabízíme poradenství v oblasti českých daní včetně zpracování

daňových přiznání k těmto daním:přiznání k dani z příjmu fyzických osob - danove priznani

  • Daň z příjmu právnických osob
  • Daň z příjmu fyzických osob
  • Daň silniční
  • Daň z přidané hodnoty
  • Daň darovací
  • Daň dědická
  • Daň z převodu nemovitostí
  • Daň z nemovitosti

Pomůžeme Vám optimalizovat Vaši daňovou povinnost tak, aby jste neplatili více než musíte.

Své služby poskytujeme především v okresech Prostějov, Přerov, Kroměříž, Olomouc, Vyškov, Blansko, Brno,….umíme se přizpůsobit i klientům ze vzdálenějších lokalit.

Ceník účetních prací

DAŇOVÝ KALENDÁŘ PRO ROK 2014

9.1.2014 splatnost daně za listopad 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
20.1.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.1.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za prosinec 2013 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
24.1.2014 splatnost daně za listopad 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
27.1.2014 daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec
daň z přidané hodnoty
27.1.2014 souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí a prosinec
daň z přidané hodnoty
27.1.2014 výpis z evidence 4. čtvrtletí a prosinec
daň z přidané hodnoty
27.1.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2013
energetické daně
27.1.2014 daňové přiznání za prosinec 2013
spotřební daň
27.1.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2013 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
31.1.2014 hlášení dle § 19 odst. 9 zákona č. 201/2012 Sb.
biopaliva
31.1.2014 daňové přiznání a daň za rok 2013
daň silniční
31.1.2014 daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2014
daň z nemovitostí
31.1.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2013
daň z příjmů
10.2.2014 splatnost daně za prosinec 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
17.2.2014 podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků na zdaňovací období 2014 a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění za zdaňovací období 2013
daň z příjmů
17.2.2014 podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
daň z příjmů
20.2.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.2.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za leden 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
24.2.2014 splatnost daně za prosinec 2013 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.2.2014 souhrnné hlášení za leden
daň z přidané hodnoty
25.2.2014 výpis z evidence za leden
daň z přidané hodnoty
25.2.2014 daňové přiznání a daň za leden
daň z přidané hodnoty
25.2.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2014
energetické daně
25.2.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty, ostatních (technických) benzinů za leden 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
25.2.2014 daňové přiznání za leden 2014
spotřební daň
28.2.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2014
daň z příjmů
28.2.2014 podání přiznání k odvodu z loterií a jiných podobných her a zaplacení odvodu za odvodové období 2013
odvod z loterií a jiných podobných her
1.3.2014 podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
daň z příjmů
12.3.2014 splatnost daně za leden 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
17.3.2014 čtvrtletní záloha na daň
daň z příjmů
17.3.2014 podání oznámení platebního zprostředkovatele
daň z příjmů
20.3.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.3.2014 elektronické podání vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti za zdaňovací období 2013
daň z příjmů
20.3.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za únor 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
25.3.2014 daňové přiznání a daň za únor
daň z přidané hodnoty
25.3.2014 souhrnné hlášení za únor
daň z přidané hodnoty
25.3.2014 výpis z evidence za únor
daň z přidané hodnoty
25.3.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2014
energetické daně
25.3.2014 daňové přiznání za únor 2014
spotřební daň
25.3.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
27.3.2014 splatnost daně za leden 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
31.3.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2014
daň z příjmů
1.4.2014 podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2013
daň z příjmů
1.4.2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
daň z příjmů
1.4.2014 podání vyúčtování pojistného na důchodové spoření za pojistné období 2013
pojistné
1.4.2014 podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává sám
pojistné
9.4.2014 splatnost daně za únor 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
15.4.2014 záloha na daň za 1. čtvrtletí 2014
daň silniční
22.4.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
22.4.2014 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 1. čtvrtletí 2014
odvod z loterií a jiných podobných her
22.4.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za březen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
24.4.2014 splatnost daně za únor 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.4.2014 daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen
daň z přidané hodnoty
25.4.2014 souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí a za březen
daň z přidané hodnoty
25.4.2014 výpis z evidence za 1. čtvrtletí a za březen
daň z přidané hodnoty
25.4.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2014
energetické daně
25.4.2014 daňové přiznání za březen 2014
spotřební daň
25.4.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
30.4.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2014
daň z příjmů
12.5.2014 splatnost daně za březen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
20.5.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.5.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za duben 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
26.5.2014 daňové přiznání a daň za duben
daň z přidané hodnoty
26.5.2014 souhrnné hlášení za duben
daň z přidané hodnoty
26.5.2014 výpis z evidence za duben
daň z přidané hodnoty
26.5.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2014
energetické daně
26.5.2014 splatnost daně za březen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
26.5.2014 daňové přiznání za duben 2013
spotřební daň
26.5.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
2.6.2014 splatnost celé daně (poplatníci s výší daně do 5 000 Kč včetně)
daň z nemovitostí
2.6.2014 splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb)
daň z nemovitostí
2.6.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2014
daň z příjmů
9.6.2014 splatnost daně za duben 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
16.6.2014 čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň z příjmů
20.6.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.6.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za květen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
24.6.2014 splatnost daně za duben 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.6.2014 daňové přiznání a daň za květen
daň z přidané hodnoty
25.6.2014 souhrnné hlášení za květen
daň z přidané hodnoty
25.6.2014 výpis z evidence za květen
daň z přidané hodnoty
25.6.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2014
energetické daně
25.6.2014 daňové přiznání za květen 2014
spotřební daň
25.6.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2014 pokud vznikl nárok)
spotřební daň
30.6.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2014
daň z příjmů
1.7.2014 podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2013, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
daň z příjmů
1.7.2014 podání přiznání k dani
daň z příjmů
1.7.2014 podání přiznání k pojistnému na důchodové spoření a úhrada pojistného za rok 2013, má-li poplatník povinný audit a přiznání podává a zpracovává daňový poradce
pojistné
10.7.2014 splatnost daně za květen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
15.7.2014 záloha na daň za 2. čtvrtletí 2014
daň silniční
21.7.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
21.7.2014 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 2. čtvrtletí 2014
odvod z loterií a jiných podobných her
21.7.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
25.7.2014 daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen
daň z přidané hodnoty
25.7.2014 souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí a za červen
daň z přidané hodnoty
25.7.2014 výpis z evidence za 2. čtvrtletí a za červen
daň z přidané hodnoty
25.7.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2014
energetické daně
25.7.2014 splatnost daně za květen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.7.2014 daňové přiznání za červen 2014
spotřební daň
25.7.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
31.7.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2014
daň z příjmů
11.8.2014 splatnost daně za červen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
20.8.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
daň z příjmů
20.8.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za červenec 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
25.8.2014 daňové přiznání a daň za červenec
daň z přidané hodnoty
25.8.2014 souhrnné hlášení za červenec
daň z přidané hodnoty
25.8.2014 výpis z evidence za červenec
daň z přidané hodnoty
25.8.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2014
energetické daně
25.8.2014 splatnost daně za červen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.8.2014 daňové přiznání za červenec 2014
spotřební daň
25.8.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
1.9.2014 splatnost 1. splátky daně (poplatníci provozující zemědělskou výrobu a chov ryb s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z nemovitých věcí
1.9.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2014
daň z příjmů
9.9.2014 splatnost daně za červenec 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
15.9.2014 čtvrtletní záloha na daň
daň z příjmů
22.9.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů
22.9.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za srpen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
24.9.2014 splatnost daně za červenec 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
25.9.2014 daňové přiznání a daň za srpen
daň z přidané hodnoty
25.9.2014 souhrnné hlášení za srpen
daň z přidané hodnoty
25.9.2014 výpis z evidence za srpen
daň z přidané hodnoty
25.9.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2014
energetické daně
25.9.2014 daňové přiznání za srpen 2014
spotřební daň
25.9.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za srpen 2013 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
30.9.2014 poslední den lhůty pro podání žádosti o vrácení daně z přidané hodnoty z/do jiného členského státu dle § 82 a § 82a zákona o DPH
daň z přidané hodnoty
30.9.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2014
daň z příjmů
10.10.2014 splatnost daně za srpen 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
15.10.2014 záloha na daň za 3. čtvrtletí 2014
daň silniční
20.10.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů
20.10.2014 podání hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her a zaplacení zálohy za 3. čtvrtletí 2014
odvod z loterií a jiných podobných her
20.10.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za září 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
27.10.2014 daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září
daň z přidané hodnoty
27.10.2014 souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí a za září
daň z přidané hodnoty
27.10.2014 výpis z evidence za 3. čtvrtletí a za září
daň z přidané hodnoty
27.10.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2014
energetické daně
27.10.2014 splatnost daně za srpen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
27.10.2014 daňové přiznání za září 2014
spotřební daň
27.10.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za září 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
31.10.2014 poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. ledna následujícího roku, nebo žádosti o zrušení nebo změnu skupinové registrace
daň z přidané hodnoty
31.10.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2014
daň z příjmů
10.11.2014 splatnost daně za září 2014 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
20.11.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů
20.11.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za říjen 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
25.11.2014 daňové přiznání a daň za říjen
daň z přidané hodnoty
25.11.2014 souhrnné hlášení za říjen
daň z přidané hodnoty
25.11.2014 výpis z evidence za říjen
daň z přidané hodnoty
25.11.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2014
energetické daně
25.11.2014 daňové přiznání za říjen 2014
spotřební daň
25.11.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za říjen 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
25.11.2014 splatnost daně za září 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
1.12.2014 splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daní vyšší než 5 000 Kč)
daň z nemovitostí
1.12.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2014
daň z příjmů
10.12.2014 splatnost daně za říjen 2013 (mimo spotřební daň z lihu)
spotřební daň
15.12.2014 záloha na daň za říjen a listopad 2014, event. splatnost jedné zálohy na daň (nejméně ve výši 70 % roční daňové povinnosti) – v případě poplatníka daně, je-li provozovatelem nákladních vozidel včetně tahačů, nákladních přívěsů a nákladních návěsů s největší povolenou hmotností 12 a více tun, kterým se dle § 6 odst. 10 zákona o dani silniční snižuje sazba daně o 48 %
daň silniční
15.12.2014 čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň z příjmů
22.12.2014 měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti
daň z příjmů
22.12.2014 podání hlášení k záloze na pojistné na důchodové spoření za listopad 2014 a splatnost zálohy na důchodové spoření
pojistné
29.12.2014 daňové přiznání a daň za listopad
daň z přidané hodnoty
29.12.2014 souhrnné hlášení za listopad
daň z přidané hodnoty
29.12.2014 výpis z evidence za listopad
daň z přidané hodnoty
29.12.2014 daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2014
energetické daně
29.12.2014 splatnost daně za říjen 2014 (pouze spotřební daň z lihu)
spotřební daň
29.12.2014 daňové přiznání za listopad 2014
spotřební daň
29.12.2014 daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně například z topných olejů a ostatních (technických) benzinů za listopad 2014 (pokud vznikl nárok)
spotřební daň
31.12.2014 odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2014
daň z příjmů

 

 

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright © 2021, Ekonomické poradenství – Vedení účetnictví – Úvěrové poradenství – Revitalizace bytových domů.