VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd. Zpracujeme daňové přiznání. Umíme Vám poradit v oblasti controllingu Vaší společnosti. více >>

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete úvěr na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti? Společně vyřešíme vhodnou hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. více >>

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Zajišťujeme ekonomickou a technickou správu pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo i pro soukromé vlastníky. více >>

 

Vedeme účetnictví pro bytové domy – společenství vlastníků jednotek, bytová družstva, soukromé vlastníky

Zajišťujeme tyto služby:

Vedení účetnictví – v souladu s platnými právními předpisy
– zpracování prvotních dokladů
– pokladna,  bankovní účty, úvěrové účty
– dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti
– odměny členům statutárního orgánu
– vnitřní doklady
– měsíční účetní závěrka
– zpracování roční účetní závěrky
– zpracování podkladů pro účely daňových přiznání, vyúčtování, a to v souladu
s platnými právními předpisy

Vedení předpisu plateb
– jednání s mandantem prostřednictvím výboru, případně s jednotlivými vlastníky
– evidence předpisů plateb spojených s užíváním bytu, aktualizace 1x ročně
– evidence úhrad záloh spojených s užíváním bytu
– evidence úhrad příspěvků do fondu oprav
– evidence dlužníků, zpracování podkladů pro případné vymáhání dluhu
– zpracování vyúčtování záloh spojených s užíváním bytu – ročně
– zpracování vyúčtování příspěvku do fondu oprav – ročně

Tiskové výstupy
a) měsíční závěrka
– přehled úhrad plateb jednotlivých vlastníků
– hlavní kniha účtů

b) roční závěrka
– výkazy měsíční závěrky
– rozvaha, výkaz zisku a ztráty, přílohy k účetní závěrce
– vyúčtování daně ze závislé činnosti
– přehled hospodaření předchozího roku jako podklad pro schválení roční závěrky

Ostatní činnosti:
– ekonomické, právní a technické konzultace
– další služby, na kterých se smluvní strany dohodnou

Cena za kompletní služby: od 50 Kč za byt

Své služby poskytujeme především v okresech Prostějov, Přerov, Kroměříž, Olomouc, Vyškov, Blansko, Brno,….

 

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright © 2021, Ekonomické poradenství – Vedení účetnictví – Úvěrové poradenství – Revitalizace bytových domů.