VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd. Zpracujeme daňové přiznání. Umíme Vám poradit v oblasti controllingu Vaší společnosti. více >>

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete úvěr na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti? Společně vyřešíme vhodnou hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. více >>

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Zajišťujeme ekonomickou a technickou správu pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo i pro soukromé vlastníky. více >>

V souvislosti se stavebním spoření lze získat dva základní typy úvěrů:

A) Úvěr ze stavebního spoření

Úvěr může získat klient, který má uzavřenu smlouvu o stavební spoření a na této smlouvě naspořeno většinou minimálně 40% cílové částky. Současně musí být splněna podmínka trvání smlouvy o stavebním spoření minimálně 24 měsíců a minimální hodnota bodového ohodnocení (hodnotící číslo, ukazatel zhodnocení,..) stanoveného stavební spořitelnou.

Klient většinou u tohoto produktu stavební spořitelny neprokazuje příjmy a poskytnutý úvěr do určité výše stanovené stavební spořitelnou nemusí být zajištěn zástavou nemovitosti ani není vyžadován ručitel.

Výhody úvěru ze stavebního spoření:

 • za vyřízení úvěru nepožaduje stavební spořitelna poplatek
 • úvěr je poskytnut bez zajištění, tj. bez zástavy nemovitosti
 • pevná úroková sazba po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření
 • výše splátky po celou dobu splácení úvěru se nemění
 • klient může kdykoliv a zdarma vložit mimořádnou splátku
 • klient může kdykoliv a zdarma doplatit celý úvěr
 • mimořádnými splátkami klient výrazně ovlivňuje celkové přeplacení úvěru na úrocích
 • klient má možnost ošetřit riziko splacení úvěru sjednáním výhodného pojištění schopnosti splatit úvěr, a to pro případy smrti, inalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání.
 • klient má možnost odečíst zaplacené úroky od základu daně

B) Překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření

Pokud nemá klient na smlouvě o stavebním spoření naspořenu potřebnou částku (40% z cílové částky) nebo nemá uzařenou žádnou platnou smlouvu o stavebním spoření, lze sjednat překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření.

Klient při sjednání tohoto úvěru získá od stavební spořitelny potřebné prostředky na řešení své bytové potřeby a do doby, než získá úvěr ze stavebního spoření, současně spoří na účet stavebního spoření a současně platí úrok z poskytnutého překlenovacího úvěru. Po splnění podmínek získání úvěru ze stavebního spoření je překlenovací úvěr splacen naspořenou částkou a získaným úvěrem ze stavebního spoření.

Při žádosti o překlenovací úvěr klient většinou musí prokazovat své příjmy. Překlenovací úvěr ke stavebnímu spoření lze získat do určité výše i bez zajištění, tedy bez zajištění zástavou nemovitosti. Tato možnost je však vykoupena vyšší úrokovou sazbou překlenovacího úvěru. V případě zajištění úvěru zástavou nemovitosti nabízí stavební spořitelny překlenovací úvěr s výrazně výhodnější úrokovou sazbou.

Výhody překlenovacího úvěru:

 • úvěr může být do určité výše poskytnut bez zajištění, tj. bez zástavy nemovitosti
 • možnost volby pevná úrokové sazby po celou dobu splácení úvěru ze stavebního spoření
 • možnost volby neměnné splátky po celou dobu splácení
 • klient může kdykoliv a zdarma vložit mimořádnou splátku
 • klient může kdykoliv a zdarma doplatit celý úvěr
 • mimořádnými splátkami klient výrazně ovlivňuje celkové přeplacení úvěru na úrocích
 • klient má možnost ošetřit riziko splacení úvěru sjednáním výhodného pojištění schopnosti splatit úvěr, a to pro případy smrti, inalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání.
 • klient má možnost odečíst zaplacené úroky od základu daně

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright © 2021, Ekonomické poradenství – Vedení účetnictví – Úvěrové poradenství – Revitalizace bytových domů.