VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd. Zpracujeme daňové přiznání. Umíme Vám poradit v oblasti controllingu Vaší společnosti. více >>

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete úvěr na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti? Společně vyřešíme vhodnou hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. více >>

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Zajišťujeme ekonomickou a technickou správu pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo i pro soukromé vlastníky. více >>

Hypoteční úvěr je úvěr,  jehož splacení včetně příslušenství je zajištěno zástavním právem k nemovitosti, a to i nemovitosti rozestavěné.

Hypoteční úvěry lze rozlišit na dva základní typy a to dle účelu využití hypotečního úvěru:

  • účelový a
  • neúčelový – americká hypotéka.

Účelové hypoteční úvěry musí klient použít pouze na definované účely, a to na zajištění bytových potřeb.

Neúčelový hypoteční úvěr (americká hypotéka) může klient použít na jakýkoliv účel. Může tak tímto úvěrem financovat např. nákup automobilu, konsolidaci dříve poskytnutých účelových i neúčelových půjček, a.j. . Úroková sazba se pak pohybují cca o 2-3 % výše než u účelové hypotéky.

Hypoteční úvěry lze získat v závislosti na hodnotě nemovitosti poskytnuté bance do zástavy, a to většinou až do výše 100%. Nejběžnější a nejvíce reálná je situace, co do možnosti získaní jsou hypotéky, kdy klient požaduje 70% až 90% z hodnoty zastavené nemovitosti. U neúčelových hypoték má klient možnost získat cca 50% až 70% hodnoty zastavované nemovitosti. Hodnota nemovitosti je stanovena většinou odhadcem jako současná tržní cena, případně tržní cena budoucí v případě účelu výstavby nebo modernizace – rekonstrukce.

Délka splácení hypotečního úvěru je nastavena v úvěrové smlouvě dle požadavku a možností klienta. Hypotéku lze spláce 5 až 40 let. Optimální je však splatit hypotéku cca za 20 let tak, aby celkové přeplacení hypotečního úvěru bylo pro klienta přijatelné. Klient splácí hypoteční úvěr většinou anuitními splátkami, které jsou po celou dobu platnosti úrokové sazby stejné a obsahují jistinu a úrok. Zajímavou alternativou může být pro některé klienty varianta degresivní splátky

Úroková sazba ja nastavena po klientem určenou dobu jako neměnná, např. 1, 2, 3, 5, 10, 15 let tzv. fix úrokové sazby. Ke konci období fixace úrokové sazby banka klientovi oznámí novou výši úrokové sazby. Lze sjednat i úrokovou sazbu proměnnou, která je z dlouhodobého hlediska pro klienta výhodnější, co do celkové přeplacení na úrocích bance.

Klient má většinou možnost bez sankcí splatit jakoukoliv část hypotéky mimořádnou splátkou k datu výročí fixace úrokové sazby. Většina bank nabízí, např. za poplatek, případně za cenu mírně vyšší úrokové sazby, možnost sjednání mimořádné splátky 1 krát ročně i mimo výročí fixace úrokové sazby. Výše takové mimořádné splátky bývá zpravidla omezena, např. 10% nebo 20% výše hypotéky.

Výhody hypotečního úvěru:

  • možnost volby délky doby splácení a tím ovlivnění výše měsíční splátky
  • možnost volby délky fixace úrokové sazby
  • možnost sjednání mimořádných splátek, mimořádnými splátkami klient výrazně ovlivňuje celkové přeplacení úvěru na úrocích, poplatcích, případně pojistné placené v souvislosti s hypotékou sjednaným životním pojištěním
  • možnost snížení splátky mimořádnou splátkou v době výročí fixace úrokové sazby
  • variabilita nastavení podmínek hypotéky dle konkrétního účelu hypotéky
  • klient má možnost ošetřit riziko splacení úvěru sjednáním výhodného pojištění schopnosti splatit úvěr, a to pro případy smrti, inalidity, pracovní neschopnosti, ztráty zaměstnání.
  • klient má možnost odečíst zaplacené úroky od základu daně

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright © 2021, Ekonomické poradenství – Vedení účetnictví – Úvěrové poradenství – Revitalizace bytových domů.