VEDENÍ ÚČETNICTVÍ

Poskytujeme služby v oblasti vedení účetnictví, personalistiky a mezd. Zpracujeme daňové přiznání. Umíme Vám poradit v oblasti controllingu Vaší společnosti. více >>

ÚVĚROVÉ PORADENSTVÍ

Potřebujete úvěr na koupi, výstavbu, rekonstrukci nemovitosti? Společně vyřešíme vhodnou hypotékou nebo úvěrem ze stavebního spoření. více >>

SPRÁVA BYTOVÝCH DOMŮ

Zajišťujeme ekonomickou a technickou správu pro společenství vlastníků jednotek, bytová družstva nebo i pro soukromé vlastníky. více >>

Zajišťujeme jednotlivé níže uvedené služby. Můžete si zvolit, že pro Vás budeme zajišťovat buď jen Ekonomickou správu domu nebo Kompletní správu domu (Ekonomickou + Technickou).  

Ekonomická správa domu

Administrativní činnosti

 • evidence spravovaného objektu (pasport objektu)
 • evidence členů, vlastníků, nájemníků

Vedení účetnictví

 • v souladu s platnými právními předpisy (zákonem o účetnictví, vyhláškou, účetními standarty, daňovými zákony, aj.)
 • včetně účetní a daňové uzávěrky, zpracování daňových přiznání

Vedení předpisu záloh

 • návrh předpisů v souladu se zákonnými normami
 • evidence plateb

Vyúčtování záloh

Evidence stavů měřidel, termíny revizí

Poradenská činnost v oblasti řízení a správy společenství vlastníků jednotek, bytových družstev

Technická správa domu

 • Evidence stavů měřidel
 • Zajišťování revizí
 • Zajištění smluvní dokumentace s dodavateli služeb
 • Zajištění oprav, havárií
 • Zajištění výroční schůze, shromáždění

RYCHLÝ KONTAKT

Copyright © 2021, Ekonomické poradenství – Vedení účetnictví – Úvěrové poradenství – Revitalizace bytových domů.